تبلیغات شیراز
تبلیغات شیراز

مشاوره تبلیغاتی چیست؟

پیشرفت هر جامعه رابطه مستقیمی با تخصصی شدن علوم در آن دارد. صاحبان کسب‌وکارها قبل از تخصصی شدن علوم تبلیغات را به‌صورت سنتی انجام می‌دادند اما پس از تخصصی شدن علوم علمی تحت عنوان تبلیغات در کنار تجارت‌ها به وجود آمد.
مشاور تبلیغاتی به متخصصین حوزه تبلیغات گفته می‌شود. مشاوره تبلیغاتی پیشنهادات و ارائه خدماتی می‌باشد که تبلیغات را به‌صورت علمی و مبتنی بر تجربیات موفق جهت می‌دهد درنتیجه منجر به افزایش سودآوری و جذب مشتری خواهد شد. مشاوره تبلیغاتی درواقع شامل فرآیندی علمی است که با تحقیقات و پژوهش آغازشده و پس از طی مراحل تحلیلی منجر به ارائه راهکار می‌شود. در بسیاری از موارد شرکت ها ترجیح میدهند از یک آژانس تبلیغاتی با سابقه برای مشاوره و تبلیغات کمک بگیرند.

خدمات مشاوره تبلیغاتی

 • بررسی جایگاه سازمان درزمینهٔ فعالیت تبلیغاتی
 • اعطای مشاوره در مورد بودجه، اهداف و برنامه‌های تبلیغاتی
 • کمک به انتخاب بهترین رسانه‌های تبلیغاتی
 • ارائه راهکارهای تبلیغاتی خلاق
 • تحقیقات، روابط عمومی، پیشبرد فروش و در کل برنامه‌ریزی تبلیغات
 • تحلیل تبلیغات رقبا و گزارش به مدیران
 • کنترل هزینه‌ها و برنامه‌ریزی به نفع سازمان
 • آموزش به نیروهای فروش
 • نظارت بر عملکرد، هزینه و زمان اجرایی
 • همکاری با واحدهای فروش و بازرگانی
 • تعیین دستورالعمل‌های اجرایی برای فروشنده، مشتری و نمایندگان